Chtějte ty nejlepší.

V oblasti řešení dopravních přestupků a odborných školení
jsme to my. Expert na dopravní delikty
Josef Nekvapil a advokát David Rašovský.

Chci vědět víc


Co pro vás uděláme?

Zachráníme vám řidičák, body i peníze za pokuty.

Hrozí vám?

 • pokutaPolicejní radar neukecáte. Policisty jakbysmet. Ani argument, že jste spěchali, vám od pokuty nepomůže. Co teď? Nejjednodušší bude, když se spojíte s námi. Hrozbu nemalé pokuty dokážeme odvrátit.
 • ztráta bodůKdyž pokuta, tak v mnoha případech i ztráta bodů. Bez omezení můžete mít volání na mobil, nikoli počet bodů. Až vám tedy přijde dopis s informací o vybodování, pak se s prozkoumáním obraťte raději na nás. Rádi přezkoumáme vaše body až do roku 2006 a ukáže-li se, že některé body byly uděleny nezákonně, vzniká vám nárok na výmaz bodů a náhrada škody, pokud jste se díky tomu vybodovali a přišli o ŘP.
 • odebrání řidičákuŘidičák je velmi potřebný a jeho ztráta často vede ke ztrátě zaměstnání, nemožnosti splácet hypotéku a dalším vážným problémům. Pro nás je váš řidičák to nejdůležitější! Liší se verze vaší výpovědi od té policejní? Svěřte raději další řízení i obhajobu nám.


Neznalost oblasti dopravních přestupků vás může přijít dost draho. Aby tomu tak nebylo, odborně proškolíme vás i vaše zaměstnance.

Školení pro firmy

Proškolíme vaše řidiče v oblasti zákona o silničním provozu, zákona o přestupcích a správního řádu tak, aby předcházeli páchání dopravních deliktů, za které jsou odpovědni jak řidiči, tak jejich zaměstnavatel jako provozovatel vozidla. Ať už jde o taxikáře, přetížené kamiony, autodopravu, autopůjčovny, všem můžeme ušetřit náklady v řádech desítek tisíc až milionů Kč.

Školení pro úřady

Proškolíme vaše úředníky všech úseků státní správy v oblasti zákona o silničním provozu, přestupkového a správního řízení. Specializujeme se zejména na oblast dopravních deliktů spadajících nejčastěji pod odbory dopravy. Poslední dobou vzrůstá počet případů nezákonných rozhodnutí, kdy náhrada škody může dosahovat výše desítek tisíc až milionů korun a stát bude po vašem kraji nebo městě formou regrese tyto náklady požadovat. Předejít tomu můžete jednoduše – proškolte své zaměstnance včas a pravidelně.

Školení pro Policii, obecní policii a celní úřady

Proškolíme vaše policisty, strážníky obecních (městských) policií a celníky všech typů složek v oblasti zákona o silničním provozu, přestupkového a správního řízení. Specializujeme se zejména na oblast dopravních deliktů. Poslední dobou vzrůstá počet případů nezákonných rozhodnutí, kdy náhrada škody může dosahovat výše desítek tisíc až milionů korun a stát bude po vaší složce či obci formou regrese tyto náklady požadovat. Předejít tomu můžete jednoduše – proškolte své zaměstnance včas a pravidelně.

Školení pro pojišťovny

Proškolíme vaše zaměstnance a klienty v oblasti zákona o silničním provozu, přestupkového a správního řízení. Specializujeme se zejména na oblast dopravních deliktů. Můžete tak ušetřit značné náklady v oblasti likvidace škod u dopravních nehod. Skutečným viníkem dopravní nehody s následným i několikamilionovým plněním může být často někdo jiný, než ten, kdo je označen policisty v rámci šetření dopravní nehody. Způsobil váš klient dopravní nehodu s následným značným pojistným plněním? Případ posoudíme a možná váš klient vyjde bez trestu a vy ušetříte na pojistném plnění.

Školení pro autoškoly

Proškolíme vaše řidiče i žáky v oblasti zákona o silničním provozu, přestupkového a správního řízení. Specializujeme se zejména na oblast dopravních deliktů. Získejte konkurenční výhodu a připravte vaše žáky lépe než ostatní.


Cena školení
od 5.000 Kč
bez DPH/hod.
+ cestovní
náklady.

Cena odborných
konzultací od
2.000 Kč
bez DPH/hod.

Mám zájem o školení nebo konzultaci

sedm ypsilon dva gé ú

Povinné položky jsou označeny tučným písmem a červenou barvou.


Proč řešit dopravní přestupky s námi?

 • 1

  Žádný případ není beznadějný

  Řešíme jakékoli přestupky či delikty s téměř 100% úspěšností.

 • 2

  Bez záloh a slibů

  Žádné zálohy, žádné nereálné sliby. Platíte pouze za vykonanou práci. Úvodní nezávazná informační konzultace je zdarma. Pak se rozhodnete, jestli svěříte váš případ nám a nebo půjdete jinam.

 • 3

  Jsme tu pro řidiče, cyklisty, chodce atd.

  Řešíme jakékoli přestupky a správní delikty, zejména dopravní. Hájíme řidiče, cyklisty, chodce, provozovatele i ostatní účastníky silničního provozu.

 • 4

  Spolupráce se znalci

  Dopravní nehody řešíme ve spolupráci se soudním znalcem z oboru silniční doprava, alkohol a návykové látky se soudními znalci z oboru toxikologie a psychiatrie.

 • 5

  Jsme na příjmu – NONSTOP

  Po dohodě jsme na telefonu 24 hodin denně. Také můžeme urgentně přijet na místo přestupku, resp. trestného činu. Často se dá i závažný přestupek vyřešit přímo na místě!

 • 6

  Školení pro firemní řidiče

  Školíme firemní řidiče – jak předcházet páchání dopravních přestupků a minimalizovat škody provozovatelům vozidel. Poradíme si i s objektivní odpovědností provozovatele vozidla.

 • 7

  Odborné konzultace

  Poskytujeme konzultace v oblasti strategie vedení přestupkového řízení, předcházení páchání dopravních přestupků a bezpečnosti silničního provozu.

 • 8

  Právní služby

  Právní služby poskytujeme v oblasti přestupkového, trestního, občanského, obchodního a rodinného práva. Jedná se např. o trestné činy v dopravě, vymáhání pohledávek, náhradu škody za nesprávný úřední postup apod.

 • 9

  Nízké ceny a možnost pojištění

  Naše služby jsou velmi kvalitní a tedy nemohou být levné. Protože se nám ale většinou podaří část nákladů spojených s konzultacemi a právním službami zpětně vymoci, ve skutečnosti za naše služby mnoho neplatíte. Můžete se rovněž předem pojistit u renomované pojišťovny, která vám veškeré naše právní služby proplatí.


Jsme odborníci na slovo vzatí

Mgr. et Mgr. Ing. Josef Nekvapil

Mgr. et Mgr. Ing. Josef Nekvapil

Jsem absolventem Provozně-ekonomické fakulty MZLU, Právnické fakulty MU v Brně a Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze. Specializuji se na řešení dopravních přestupků, analýzu judikatury a ústavně konformní výklad dopravních deliktů, který jako akreditovaný lektor přednáším úředníkům, policistům a strážníkům. Mám dlouholetou praxi v oblasti řešení dopravních přestupků a legislativní tvorby zákona o silničním provozu a zákona o přestupcích. Jsem autorem řady diplomových a SVOČ prací a účastníkem řady konferencí a seminářů. V současnosti rovněž pracuji na publikaci v oblasti dopravních přestupků, připravuji se na rigorózní řízení a doktorandské studium a v rámci výuky externě přednáším dopravní delikty na PRF MU v Brně a na Policejní akademii ČR v Praze. Často vystupuji v médiích na téma dopravních deliktů (např. Česká televize, TV-Nova, ČRo, Frekvence1, Právo, Hospodářské noviny, Deník.cz, Aktuálně.cz atd.).Desatero správného řešení přestupků

 • 1

  Buďte stále na pozoru

  Vždy pozorně sledujte situaci, abyste pokud možno vždy věděli, jakého přestupku, kde a proč jste se dopustili.

 • 2

  Jednejte v klidu

  K policistům se chovejte vždy vstřícně a mile. Slušně požadujte, aby vám nejdříve sdělili, proč vás zastavili. V čem spatřují spáchání přestupku. Jak hodnotí okolnosti přestupku (zejména nebezpečnost přestupku). A jakou navrhují pokutu a kolik bodů za přestupek obdržíte.

 • 3

  Nechejte si poradit hned ze začátku

  Poté se slušně omluvte s tím, že zavoláte svému právnímu zástupci (nejlépe nám). Stručně popište situaci a my vám poradíme nejlepší způsob obrany hned od počátku. Až na výjimky je vždy vhodné, abyste se bránili hned od počátku a uvedli maximum argumentů ve svůj prospěch.

 • 4

  Neříkejte ano ani ne

  Pokud se nedovoláte nebo u sebe nemáte telefon. Zásadně se k ničemu na místě nevyjadřujte. Pouze sdělte, že si nejste žádného přestupku vědomi, obvinění nerozumíte a z důvodu nemožnosti se na místě spojit s vašim právním zástupcem se ke všemu vyjádříte později. Vyhněte se souhlasu či nesouhlasu a podepište pouze úřední záznam, nikdy ovšem pokutový blok!

 • 5

  Pozor na kauci

  Pokud vám chce policista udělit kauci, trvejte na tom, aby vám sdělil konkrétní důvody. Pokud sdělí nějaké nekonkrétní důvody (nelíbí se mu vaše chování, hrozí vám zákaz řízení atd.), požadujte, aby tyto důvody rozvedl. Pokud přesto policista názor nezmění, kauci uhraďte a na místě písemně sdělte váš nesouhlas, důvody nesouhlasu, argumenty ve váš prospěch.

 • 6

  Vždy sledujte poštu

  Nepřebírání pošty vám nepomůže, protože platí fikce doručení a z původního drobného přestupku se nepřebíráním pošty může stát i trestný čin a exekuce na váš majetek. Doporučené zásilky nikdy nepřebírejte ihned. Počkejte, až vám je 11. den dodá pošta do schránky a pokud by se měla zásilka vrátit zpět odesílateli, běžte si pro ni na poštu poslední 10. den. Tento poslední 10. den uložení je vždy datem doručení, i když zásilku najdete o pár dní později ve schránce.

 • 7

  Nevyhýbejte se řešení

  Máte sice právo být v přestupkovém řízení zcela pasivní, nicméně vyplácí se být aktivní. Opakované omluvy z ústních jednání nejsou řešením. Řešením je ve spolupráci s námi navrhnout provedení důkazů ve váš prospěch a donutit správní orgán, aby o věci přemýšlel a nepostupoval mechanicky jako v 99 % ostatních případů.

 • 8

  S plnou mocí opatrně

  Pokud možno nikdy nikomu nedávejte plnou moc k zastupování, ztratíte tak zcela kontrolu nad věcí. Pokud z nějakého důvodu plnou moc udělit musíte, pak vždy požadujte, aby vás zmocněnec předem informoval o každém jeho kroku. Stejně tak se vždy vyplatí osobní účast na ústním jednání u správního orgánu i soudu, protože tím dáte najevo, že vám na věci záleží a že si úředníka (soudce) vážíte.

 • 9

  Odvolejte se včas

  V případě opožděného odvolání (odporu) se zpravidla nedá již nic dělat. Boj se snažte nevzdávat před úplným koncem a vždy vytrvejte minimálně do fáze soudního přezkumu, resp. kasační stížnosti k NSS v Brně. České správní soudy poslední dobou rozhodují velmi kvalifikovaně s důrazem na ústavně konformní výklad zákona.

 • 10

  Spolupracujte jen s advokáty-profesionály

  Volte advokáta, který se nestydí za své jméno, má odpovídající vzdělání a dostatek zkušeností. Právní služby řidičům mohou v ČR legálně poskytovat pouze advokáti, koncipienti a v případě firemních řidičů rovněž firemní právníci. Nespolupracujte s těmi, kdo požadují zálohu. Ani s těmi, kdo vám v případě neúspěchu slíbí vrácení peněz. Nevěřte pojištění proti pokutám a ztrátě bodů. Nevěřte ani tomu, když vám někdo slíbí, že vás bude kvalitně zastupovat za částku cca 3 000 Kč/rok.
Potřebujete naši pomoc?

Volejte: +420 605 264 666

Pište: info@prestupkoverizeni.cz

Popište nám váš problém

sedm ypsilon dva gé ú

Povinné položky jsou označeny hvězdičkou (*).

Pro osobní schůzky nás najdete na adrese
Majdalenky 10c, 638 00 Brno-Lesná